Хамрын гүүрний утасгүйгээр нэг удаагийн маск тохирох уу?

2021/02/27

Маскийн хамрын гүүрэн дээр маскыг засахад ашигладаг хамрын гүүрний утас үргэлж байх болно гэдгийг бид мэднэ, гэхдээ зарим хамрын шугам төмөр биш, бас хуванцар байдаг.


Хэрэв ерөнхий зориулалтын маск байхгүй болхамар гүүрний утас, it cannot fit the mask well on the face. The top and sides of the mask will leak out. Wearing it while keeping a distance from the crowd can also play a protective role. However, in close contact, the protective effect of a mask without a хамар гүүрний утас will be greatly reduced, which greatly increases the risk of infection. As a medical surgical mask, if there is no хамар гүүрний утас, it is unqualified.