Маскийн чихний гогцооны ангилал

2021/03/29

PurkingTechnology нь дараахь зүйлийг нэгтгэн харуулавчихэвчмаск:


1. According to whether the чихэвч has elasticity, it is divided into: elastic чихэвч is also called elastic rope, elastic rope.


2. According to the different materials, it can be divided into: spandex чихэвч, nylon чихэвч, polyester чихэвч and so on.


3. According to the organization of the fabric, it can be divided into: plain weave earlopop, twill weave чихэвч, 

herringbone weave чихэвч, beaded чихэвч and so on.


4. According to the different dyeing process, it can be divided into: dyeing чихэвч, colored ribbon, silk screen, pad 

printing, segmented dyeing чихэвч, etc.;


5. According to different colors: white чихэвч, black чихэвч, color чихэвч, etc.


6. Classification according to customer use: disposable mask чихэвч, kn95чихэвч, near94чихэвч, civil чихэвч.