Ном хавтаслахад зориулж халуун хайлмал цавуугаар хатууруулах хугацаа

2021/03/22

Нэмж дурдахад цаг хугацаа, боловсруулалтын хугацаа, номын хавтасны хөргөх, хатуурах, хатаах хугацаа зэргийг багтаасан болнохалуун хайлмал цавуутоног төхөөрөмжийн нийтлэх хугацаатай тохирч байх шаардлагатай. Зүсэх машин руу шилжүүлэхийн өмнө номнуудыг наасан, наалдсаны дараа холбоосын шугам дээр байгаа эсэхийг баталгаажуулах шаардлагатай. Номын машин байрлалд байх үед зүссэн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хөргөх, хатууруулах, хатаах хэрэгтэй. Үндсэндээ энэ процесс нь өрөөний температур 25 0С-т ойролцоогоор 3 минут болно.

Хэрэв зүсэх явцад халуун хайлмал бодис хатуурахгүй бол номын арын хэлбэр гажиж, бэлэн бүтээгдэхүүний хэмжээ тогтворгүй болж, хутга наалдах болно.