Халуун хайлмал наалдамхай давхаргын зузааныг бондын бат бэх байдалд үзүүлэх нөлөөллийн шинжилгээ

2021/03/18

Зузаан байх үеднаалдамхай layer has a certain relationship with the наалдамхай force, the greater the наалдамхай force of the hot melt наалдамхай, the greater the наалдамхай force, while the наалдамхай layer is too thin or even has only one наалдамхай surface, the greater the наалдамхай force , And when the наалдамхай layer is too thin or even has only one наалдамхай surface, the наалдамхай force will be smaller.

     If the наалдамхай layer is too thick, the probability of defects in the наалдамхай layer will increase. When external forces are applied, stress concentration will easily occur around these defects, and the hot melt наалдамхай layer will break. The proper thickness of the hot melt наалдамхай can make the two surfaces of the adherend fully wet, so that the наалдамхай layer can form a complete наалдамхай layer between the two adherends.